เกี่ยวกับเรา

เราเริ่มต้นด้วยการชอบดูแลต้นไม้ ชอบในการปลูกต้นไม้ การเห็นการเติมโตของต้นไม้แต่ละชนิดแตกต่างออกไป เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้และค้นหา ปัจจุบันเราได้มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในไทย และต่างประเทศเอาไว้ภายใต้เว็บไซต์ tropical-botanical.co.th เพื่อได้แบ่งปันให้คนที่สนใจและรักที่จะดูแลต้นไม้เหมือนกับเรา