หลังจากทำการสั่งซื้อแล้ว คุณจะได้รับสินค้าภายใน 7 วัน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง สภาพการจราจร บางครั้งอาจะเกิดความล่าช้า)
ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 100 บาท หากมีการสั่งซื้อยอด 1,000 บาทขึ้นไปฟรีค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง

หมายเหตุ    รูปต้นไม้ที่ลงในเว็บไซต์ ไม่ใช่ต้นที่จัดส่งให้ลูกค้า  เนื่องจากต้นไม้แต่ละต้นมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติ เว้นเฉพาะต้นที่ใส่หมายเลขไว้ที่จัดส่งตามรูป  หากลูกค้ามีคำถาม ข้อสงสัย สามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่างๆที่แจ้งไว้ได้เลยครับ

หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว กรุณาถ่ายภาพหรือวิดีโอ เพื่อเป็นหลักฐาน เมื่อเกิดการเสียหายของสินค้าที่ได้รับ หรือไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อ เพื่อ แจ้งขอเปลี่ยนสินค้ากับทางบริษัท กรณีเกิดความเสียหายหลังได้รับสินค้าที่ส่งไปแล้ว เกิน 3 วัน ทางบริษัทขอไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน